Bestyrelsen / Generalforsamlinger

Generalforsamling

Referat fra ordinær generalforsamling 2020 samt regnskab for 2019

På billederne ses underskrevet kopi af referatet fra ordinær generalforsamling 2020, samt revideret regnskab for 2019 i Rødvig FC. 

(03-03-2020)

Referat fra ordinær generalforsamling 2019 samt regnskab for 2018

På billederne ses underskrevet kopi af referatet fra ordinær generalforsamling 2019, samt revideret regnskab for 2018 i Rødvig FC. 
 
 
(21-01-2019)

Referat fra ordinær generalforsamling 2017 samt regnskab for 2016

På billederne ses underskrevet kopi af referatet fra ordinær generalforsamling i Rødvig FC, samt revideret regnskab for 2016. 

OBS: I referatet under eventuelt står der, at vi har snakket om igen at stå for øl/vand salg ved revyen til sommer. Dette bliver IKKE aktuelt, da Revyperler gerne selv vil stå for salget i år. Dermed bliver vi ikke en del af sommerens revy - muligvis kun i form af mindre opgaver. 

 

 
(31-01-2017)

Referat fra ordinær generalforsamling 2016

På billederne herunder ses referatet fra ordinær generalforsamling 2016 i Rødvig FC. 

 

(01-02-2016)

Revideret regnskab for 2015

I forbindelse med den ordinære generalforsamling afholdt d. 28/1-2016, ses her det reviderede regnskab for 2015 i Rødvig FC. 

Regnskabet blev godkendt af bestyrelsen ved generalforsamlingen. 

 

(01-02-2016)

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2016

Der indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag d. 28. januar 2016 kl. 19:00 på Harmonien i Rødvig.

Dagsorden i følge vedtægerne.

Vh. Bestyrelsen

(29-12-2015)

Referat fra ordinær generalforsamling 2015

På billederne herunder ses referatet fra ordinær generalforsamling 2015 i Rødvig FC. 

Klik på nedenstående billeder for at se dem i større tilstand. 

 

(04-02-2015)

Revideret regnskab for 2014

I forbindelse med den forestående generelforsamling torsdag d. 29. januar 2015, er her det reviderede regnskab i Rødvig FC for 2014. Regnskabet kan ses på billedet herunder. 

Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til regnskabet, kan de stilles til klubbens kasserer Klaus Tolstrup på mail Rodvig.FC@outlook.dk. 

Revideret regnskab for 2014

(22-01-2015)

Indkaldelse til ordinær generelforsamling d. 29/1-2015

Torsdag d. 29. januar 2015 indkaldes der til ordinær generalforsamling i Rødvig Fodbold Club.

Generalforsamlingen vil blive afholdt på Harmonien i Rødvig kl. 19:00. Dagsorden i følge vedtægterne, som kan læses her på hjemmesiden.

(01-01-2015)

Referat fra stiftende generalforsamling på Restaurant Harmonien 12/11-2013

1)      Introduktion

2)      Valg af dirigent og ordstyrer: Lau Jensen

3)      Stemmetællere: Emil Haugaard og Tom Pedersen

4)      Vedtægterne blev godkendt med følgende ændringer/tilføjelser:

    1. ”Rødvig FC” er vedtaget som foreningens navn.

    6. Bestyrelsen fastsætter kontingentet.

    9. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af januar måned. Indkaldelse til generalforsamling bliver lagt på klubbens hjemmeside.

    14. Regnskabet/årsrapporten lægges på klubbens hjemmeside sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

    16. Ved økonomiske dispositioner over 1000 kr. kræves der underskrift af formand og kasserer i foreningen. Låneoptagelse på mere end 0 kr. skal godkendes af generalforsamlingen.

5)      Fastsættelse af kontingent – bliver besluttet af bestyrelsen

6)      Valg af bestyrelse: Efter afstemning blev Frederik Banzon Pedersen og Jacob Engelbrechtsen valgt som suppleanter til bestyrelsen. Bestyrelsen ser ud som følger:

Dermed var Rødvig FC en realitet med efterfølgende valg af bestyrelse, som fik følgende sammensætning:

Formand:                                                 Nikolaj Krogh Jørgensen

Sekretær:                                                 Tobias Tolstrup

Kasserer:                                                 Klaus Tolstrup

Bestyrelsesmedlem:                             Anders Wiebe

Bestyrelsesmedlem:                             Benjamin Hagensen

Bestyrelsesmedlem suppleant:         Frederik Banzon Pedersen

Bestyrelsesmedlem suppleant:         Jacob Engelbrechtsen

Bilagskontrollant:                                   Lau Jensen

Bilagskontrollant suppleant:                Emil Haugaard

Der var 24 deltagende til den stiftende generalforsamling.

 

Sekretær Tobias Tolstrup

 
(17/11-2013)

Indkaldelse til stiftende generalforsamling

Stiftende generalforsamling tirsdag d. 12. november 2013 kl 19:00 på Harmonien i Rødvig
 
Tobias Tolstrup | - Danmark